Książki

2017

M. Gorazda (2017), Granice naturalizacji prawa Wolters Kluwer (więcej)

Ł. Hardt (2017), Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of EconomicsPalgrave Macmillan (więcej)

2016

Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, red. M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński, Copernicus Center Press, Kraków 2016 (więcej)

Adam Smith. W 240. rocznicę wydania „Bogactwa narodów” , red. P. Dominiak, P. Parszutowicz,  Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2016 (więcej)

B. Czarny (2016), Szkice o ekonomii w Polsce w latach 1949-1989 (ekonomia w państwie totalitarnym)Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa (więcej)

J. Wilkin (2016), Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Scholar, Warszawa (więcej)

A. Zachorowska-Mazurkiewicz (2016), Praca kobiet w teorii ekonomii. Perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej, Wydawnictwo UJ, Kraków (więcej)

2015

J. Dzionek-Kozłowska, R. Matera (2015), Ethics in Economic Thought. Selected Issues and Various PerspectivesJagiellonian University Press (więcej)

B. Scheuer (2015)Metodologia ekonomii w perspektywie konstruktywistycznejWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (więcej)

S. Flejterski, M. Urchs (2015), Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych. Perspektywa kryzysowaWydawnictwo: edu-Libri, Kraków–Legionowo (więcej)

2014

B. Czarny (2014)Max Weber, Oskar Lange i epigoni o racjonalności gospodarowania (ekonomia w państwie totalitarnym), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa (więcej)

B. Scheuer (2014)Instytucjonalne granice rynku, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław (więcej)

2013

M. Gorazda (2013)Filozofia ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków (więcej)

Ł. Hardt (2013)Studia z realistycznej filozofii ekonomii, C.H. Beck, Warszawa (więcej)

Wcześniejsze prace

T. Kwarciński (2011)Równość i korzyść. Amartyi Kumar Sena koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków (więcej)

K. Nowak-Posadzy (2011)Status pojęcia pracy w teorii krytycznej i teorii ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań (więcej)

B. Czarny (2010)Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa (więcej)

H. Zboroń (2009)Teorie ekonomiczne w perspektywie poznawczej konstruktywizmu społecznego, Wyd. UEP, Poznań (więcej)

K. Sosenko (2008), Problemy filozofii i metodologii nauk dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków (więcej)

P. Kawalec (2006)Przyczyna i wyjaśnianie, Wydawnictwo KUL, Lublin (więcej)

J. Miklaszewska (2002), Filozofia a ekonomia. W kręgu teorii publicznego wyboru, Wydawnictwo UJ, Kraków (więcej)

A. Malawski (2001), Metoda aksjomatyczna w ekonomii: studia nad strukturą i ewolucją systemów ekonomicznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

B. Pogonowska (1996)Kategoria racjonalności w teoriach przedmiotowych makroekonomii, Wyd. AE w Poznaniu (więcej)

Praxiologies and the Philosophy of Economics, eds. J.L.Auspitz, W.W. Gasparski, M. Mlicki, K. Szaniawski (1992), Transactio Publishers (więcej)