O nas

Cele PSFE: 
1) integrowanie środowiska naukowego (pracowników, doktorantów i studentów) zainteresowanych zagadnieniami filozofii ekonomii,
2) koordynowanie działań, 
3) promowanie problematyki dotyczącej filozofii ekonomii,
4) prowadzenie wspólnych projektów badawczych, w tym aplikowanie o granty.