Publikacje

Książki

2015

B. Scheuer (2015)Metodologia ekonomii w perspektywie konstruktywistycznejWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (więcej)

2014

B. Czarny (2014)Max Weber, Oskar Lange i epigoni o racjonalności gospodarowania (ekonomia w państwie totalitarnym), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa (więcej)

B. Scheuer (2014), Instytucjonalne granice rynku, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław (więcej)

2013

M. Gorazda (2013), Filozofia ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków (więcej)

Ł. Hardt (2013), Studia z realistycznej filozofii ekonomii, C.H. Beck, Warszawa (więcej)

Wcześniejsze prace

T. Kwarciński (2011)Równość i korzyść. Amartyi Kumar Sena koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków (więcej)

K. Nowak-Posadzy (2011), Status pojęcia pracy w teorii krytycznej i teorii ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań (więcej)

B. Czarny (2010)Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa (więcej)

H. Zboroń (2009), Teorie ekonomiczne w perspektywie poznawczej konstruktywizmu społecznego, Wyd. UEP, Poznań (więcej)

P. Kawalec (2006)Przyczyna i wyjaśnianie, Wydawnictwo KUL, Lublin (więcej)

J. Miklaszewska (2002), Filozofia a ekonomia. W kręgu teorii publicznego wyboru, Wydawnictwo UJ, Kraków (więcej)

A. Malawski (2001), Metoda aksjomatyczna w ekonomii: studia nad strukturą i ewolucją systemów ekonomicznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

B. Pogonowska (1996)Kategoria racjonalności w teoriach przedmiotowych makroekonomii, Wyd. AE w Poznaniu, (więcej)

Artykuły

2015

B. Czarny (2015), Wpływ aspirantów Katedry Ekonomii Politycznej w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych w Warszawie na polską ekonomię po II wojnie światowej, "Ekonomia", nr 41/2015, s. 25-57 (czytaj)

Ł. Hardt (2015), 'Pokora i ekonomia', w: T. Dołęgowski (red.), Przewodnik po moralnym kapitalizmie, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa.

Ł. Hardt (2015), 'Economics – Physics of Social Sciences or Art?', w: Kielanowski, P., Bieliavsky, P., Odzijewicz, A., Schlichenmaier, M., Voronov, T. (red.), Geometric Methods in Physics, Springer (Birkhäuser Mathematics), Basel, 2015, pp. 319-326 (zobacz).

M. Maziarz (2015), Sposoby poznania relacji przyczynowych w ekonomii. Argument na rzecz sceptycyzmu, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, nr 2, s. 59-81 (czytaj)

M. Maziarz (2015), A review of the Granger-causality fallacy, "The Journal of Philosophical Economics: Reflections on Economic and Social Issues", Volume 8, Issue 2, s. 86-105 (czytaj)

M. Maziarz (2015), O wartości informacyjnej testów przyczynowości w sensie Grangera, "Optimum. Studia Ekonomiczne", tom 74, nr 2, s. 152-170, (czytaj)

2014

B. Czarny (2014), On Economics in Poland in 1949-1989: Introduction, w: "International Journal of Management and Economics", Volume 41, Issue 1, Pages 92–112 (więcej)

J. Dzionek-Kozłowska (2014), Economics in Times of CrisisIn Search of a New Paradigm, "Lodz Economics Working Papers", nr 5, s. 1-12 (czytaj)

Ł. Hardt (2014), Modele mechanizmów i ich rola w wyjaśnianiu w ekonomii, w: "Ekonomia", nr 37/2014, ss. 79-103 (czytaj)

Ł. Hardt (2014), Metaphors as Research Tools in Economics, w: "On the Horizon", vol. 22(4), ss. 256-264 (więcej)

Ł. Hardt (2014), Modele, metafory i teoria ekonomii, w: "ICF Diametros", nr 41, ss. 13-37 (czytaj)

T. Kwarciński (2014), Racjonalność, normatywne zaangażowanie i autonomia podmiotu, w: "Prakseologia" nr 156/2014, ss. 297-324 (czytaj)

T. Kwarciński (2014), Problem arbitralności interpersonalnych porównań użyteczności, w: "Studia Ekonomiczne" nr 3/2014, ss. 415-435 (czytaj)

H. Zboroń (2014), Podział nauk a miejsce i status ekonomii, w: "Studia Ekonomiczne" nr 3/2014, ss. 381-399 (czytaj)

Studia Ekonomiczne

W ostatnich latach ukazały się dwa numery Studiów Ekonomicznych w całości poświęcone filozofii ekonomii (nr 1/2013; nr 3-4/2009).