Seminarium‎ > ‎

"Filozoficznie o ekonomii" 11/12/2015 Kraków

Program seminarium

9.30-10.30 mgr Robert Mróz (UW), From Granger to Pearl, or: how should an economist think about causality?
Komentarz: dr Marcin Gorazda (Centrum Kopernika)

10.30-11.30 mgr Krystian Mucha (UEK), Kontrowersje związane ze stosowaniem klauzuli ceteris paribus w ekonomii
Komentarz: dr hab. Łukasz Hardt (UW)

przerwa kawowa 11.30-11.45

11.45-12.45 dr Karolina Safarzyńska (UW), Evolutionary-economic policies for sustainable consumption
Komentarz: dr Tomasz Kwarciński (UEK)

12.45-13.45 mgr Mariusz Maziarz (UE we Wrocławiu), Genesis and Development of an Economic Fact
Komentarz: mgr Robert Mróz (UW)

przerwa obiadowa 13.45-15.00

15.00-16.00 dr Joanna Dzionek-Kozłowska (UŁ), Homo oeconomicus w XXI wieku: pomiędzy imperializmem ekonomii a ekonomią behawioralną
Komentarz: dr Krzysztof Nowak-Posadzy (UAM)

16.00-17.00 prof. Bogusław Czarny (SGH), Ekonomia w Polsce w latach 1949−1989 jako pseudonauka
Komentarz: dr hab. Wojciech Giza (UEK)

Wszystkie referaty będą wygłaszane w języku polskim. 
Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy serdecznie pracowników naukowych, doktorantów, studentów!

Po zakończeniu części oficjalnej zapraszamy na spotkanie integracyjne do Wesoła Caffe, ul. Rakowicka 17 (około godz. 18.30).

Termin i miejsce spotkania

Seminarium odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 r.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Kraków, Paw. G, sala G13

Organizatorzy 

Polska Sieć Filozofii Ekonomii
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Osoby odpowiedzialne za organizację: Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz Kwarciński
Kontakt: tomasz.kwarcinski@uek.krakow.pl