Czym jest?

Poniżej kilka linków do tekstów, które przybliżają problematykę filozofii ekonomii.

D. Hausman (2013), Philosophy of Economics, w: Stanford Encyclopedia of Philosophy (czytaj)

U. Mäki (2008), Economics, w: The Routledge Companion to Philosophy of Science (zobacz)

R. Backhouse (2008), Methodology of Economics, w: The New Palgrave Dictionary of Economics (czytaj)

Antologia najważniejszych tekstów z zakresu filozoficznej refleksji nad ekonomią (D. Hausman) (czytaj)

Strona z tekstami rekomendowanymi przez J. Reissa (czytaj)