"Filozoficznie o ekonomii" 15/04/2016 Uniwersytet Warszawski

Seminarium w głównej mierze zostało poświęcone dyskusji nad roboczymi wersjami rozdziałów książki "Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii".

Program seminarium

10.00-13.00 Ekonomia jako nauka

10.00-12.00 Główne tezy przedstawią: prof. Andrzej Malawski, dr hab. Wojciech Giza, dr hab. Łukasz Hardt, dr Karolina Safarzyńska, dr Marcin Gorazda, dr Bartosz Scheuer

12.00-13.00 Dyskusja

13.00-14.30 Przerwa obiadowa

14.30-16.30 Ekonomia i etyka

14.30-15.30 Główne tezy przedstawią: dr Małgorzata Dereniowska, dr Ryszard Kowalski, dr Tomasz Kwarciński

15.30-16.30 Dyskusja

16.30-17.15 Projekt rozprawy doktorskiej - mgr Mariusz Maziarz

Termin i miejsce spotkania

Seminarium odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 r.

Uniwersytet Warszawski, ul. Długa 44/50, pok. 408

Organizatorzy

Polska Sieć Filozofii Ekonomii

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Osoby odpowiedzialne za organizację: Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz Kwarciński