Czasopisma

Najważniejsze czasopisma w tej dziedzinie to Economics and Philosophy, Journal of Economic Methodology oraz Erasmus Journal for Philosophy and Economics.

Spis tych i innych czasopism dostępny jest na witrynie EJPE (czytaj).