Czasopisma

Najważniejsze czasopisma w tej dziedzinie to Economics and Philosophy, Journal of Economic Methodology oraz Erasmus Journal for Philosophy and Economics.

Economics & Philosophy

Journal of Economic Methodology

Erasmus Journal for Philosophy and Economics

Philosophy & Methodology of Economics eJournal

Journal of Human Development and Capabilities

Kwartalnik "Ekonomista"