Dylematy etyczne polityk publicznych czasu pandemii

Poniedziałek, 18 maja 2020 r., godz. 18.00-20.00

Wprowadzenie do dyskusji:

Dr Radosław Zyzik, Akademia Ignatianum w Krakowie (15 min)


Komentarze (po 5 min):

Dr Tomasz Kwarciński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Paweł Śliwowski, Polski Instytut Ekonomiczny

Ignacy Święcicki, Polski Instytut Ekonomiczny

Dr Agnieszka Wincewicz-Price, Polski Instytut Ekonomicznych


Spotkanie poprowadzi dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Zapis pierwszej części webinarium dostępny jest na kanale Youtube PSFE.

Opis dyskusji:

W obliczu pandemii koronawirusa autorzy polityk publicznych mierzą się z fundamentalnymi dylematami etycznymi:

  • czy odmrażać gospodarkę nawet jeśli spowoduje to wzrost liczby zakażonych?
  • jak w sytuacji nagłego wzrostu zachorowań i możliwej niewydolności służby zdrowia określać kryteria dostępu do pomocy medycznej?
  • czy lockdown powinien mieć charakter administracyjnego przymusu, czy bardziej państwo powinno tworzyć taki system bodźców, aby ludzie sami zachowywali się odpowiedzialnie?
  • na ile można ingerować w prywatność, aby zahamować rozprzestrzenianie się wirusa?
  • gdzie szukać fundamentów etycznych dla polityk publicznych czasu pandemii: czy w utylitaryzmie, czy w etykach deontologicznych, czy może w etyce cnót?

Przedyskutowaniu m.in. tych kwestii poświęcone będzie webinarium. Po wprowadzeniu i trzech komentarzach będzie możliwość zadawania pytań. Chęć zadania pytania prosimy sygnalizować moderatorowi na czacie spotkania. Spotkanie potrwa maksymalnie 2 h i zostanie przeprowadzone na Zoom’ie.

W celu uczestnictwa w spotkaniu prosimy o przesłanie maila na adres lhardt@wne.uw.edu.pl o tytule "webinarium". Dyskusja będzie transmitowana jednocześnie na kanale YouTube PSFE i będzie dostępna publicznie. Udział w spotkaniu oznacza jednoczesną zgodę na jego publiczną transmisję, w tym upublicznienie wizerunku (audio i video).


Przed dyskusją zachęcamy do zapoznania się z poniższymi tekstami:

R. Zyzik, https://polishbrief.pl/news/4539/pieniadze_vs_zycie_czyli_krotka_historia_bledu_felieton

K. Smets, On viruses and trolleys: https://medium.com/@koenfucius/on-viruses-and-trolleys-340633c373cd

P. Dolan et al., The Wellbeing Costs of COVID-19 in the UK https://www.jacobs.com/sites/default/files/2020-05/jacobs-wellbeing-costs-of-covid-19-uk.pdf

G. Ip, Economics vs. Epidemiology: Quantifying the Trade-Off, https://www.wsj.com/articles/economics-vs-epidemiology-quantifying-the-trade-off-11586982855

V. Dubal, The expansion of mass surveillance to stop coronavirus should worry us all, https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/18/mass-surveillance-coronavirus-technology-expansion