"Filozoficznie o ekonomii" 18/11/2022, SGH

Program seminarium

10:00-10:15 Otwarcie seminarium

10:15-11:00 Filozoficzne aspekty koncepcji „Czterech systemów ekonomii” według F. Zweiga. Implikacje dla modelu kształcenia, dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH

Koreferat: dr hab. Wojciech Giza, prof. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

11:00-11:45 Zrównoważona konsumpcja jako dobro wspólne – czy można pogodzić „zrównoważenie” z „konsumpcją” w świetle podejścia „konsument-obywatel”? dr hab. Anna Horodecka, prof. SGH

Koreferat: Tommaso Ostillio, Akademia Leona Koźmińskiego

Przerwa kawowa

12:10-13:10 Jak prywaciarz stał się przedsiębiorcą? Transformacja gospodarcza w Polsce w perspektywie Deirdre McCloskey, Mateusz Michnik (SGH)

Koreferat: prof. Łukasz Hardt (Uniwersytet Warszawski)

13:10-14:10 Paradygmat interpretatywny jako matryca dyscyplinarna badań w obszarze inwestycji

międzypokoleniowych, dr hab. Anna Doś, prof. UE Katowice; dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UE Katowice

Koreferat: dr hab. Marcin Gorazda, UJ Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

14:10-15:10 It's complicated, czyli relacja między ekonomią neoklasyczną a behawioralną", Maria Pawińska (Uniwersytet Śląski)

Koreferat: dr Tomasz Kwarciński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przerwa obiadowa

16:00- 17:00 What Should Contractarian Economists Do? dr Tomasz Kwarciński, Krzysztof Turek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Koreferat: dr Aleksander Ostapiuk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

17:00-18:00 Teorie-tradycje i teorie-narzędzia. Kilka uwag na temat instrumentalizmu, realizmu i konstruktywizmu w naukach społecznych, dr Maciej Kassner (UW)

Koreferat: dr Mariusz Maziarz, UJ

18:00-18:05 Zakończenie konferencji


Organizator konferencji

Polska Sieć Filozofii Ekonomii

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Czas i miejsce konferencji

18.11.2022 (piątek), w godzinach 10:00-18:00 w Auli II, budynek C (róg Al. Niepodległości i ul. Madalińskiego)


Rada Programowa

• dr hab. Anna Horodecka, prof. SGH (Kolegium Gospodarki Światowej)

• dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH (Kolegium Gospodarki Światowej)

• prof. dr hab. Łukasz Hardt, Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Ekonomicznych)

• dr hab. Marcin Gorazda, Uniwersytet Jagielloński (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych)

• dr Tomasz Kwarciński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie