Książki

2022

A. Horodecka (2022), Human Nature in Modern Economics: Structure, Change and Perspectives, Routledge (zobacz)

2021

Metaekonomia w badaniach młodych naukowców, (red.) D. Turek, M. Kawko, Economic Publishing Platform (czytaj)

2020

J. Boruszewski, Ł. Hardt, R. Mróz, K. Nowak-Posadzy (2020), Kulturowy wymiar modelowania ekonomicznego. Perspektywa humanistyczna, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa (zobacz)

M. Gorazda, T. Kwarciński (2020), Między dobrobytem a szczęściem. Eseje z filozofii ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków (zobacz)

M. Maziarz (2020), The Philosophy of Causality in Economics. Causal Inferences and Policy Proposals, Routledge (zobacz)

2019

Metaekonomia II. Zagadnienia z filozofii makroekonomii, red. T. Kwarciński, A. Wincewicz-Price, Copernicus Center Press, Kraków 2019 (więcej)

M. Gorynia (2019), Ewolucja nauk ekonomicznych: jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, Polska Akademia Nauk (PAN), Warszawa (więcej).

M. Kucz (2019), Etyka neoliberalizmu, Copernicus Center Press, Kraków (więcej)

2018

J. Dzionek-Kozłowska (2018), Model homo oeconomicus. Geneza - ewolucja - wpływ na rzeczywistość gospodarczą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (więcej)

A. Horodecka (2018), Obraz człowieka we współczesnej ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH (więcej)

2017

M. Gorazda (2017), Granice naturalizacji prawa, Wolters Kluwer (więcej)

Ł. Hardt (2017), Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics, Palgrave Macmillan (więcej)

2016

Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, red. M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński, Copernicus Center Press, Kraków 2016 (więcej)

Adam Smith. W 240. rocznicę wydania „Bogactwa narodów” , red. P. Dominiak, P. Parszutowicz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2016 (więcej)

B. Czarny (2016), Szkice o ekonomii w Polsce w latach 1949-1989 (ekonomia w państwie totalitarnym), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa (więcej)

J. Wilkin (2016), Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Scholar, Warszawa (więcej)

A. Zachorowska-Mazurkiewicz (2016), Praca kobiet w teorii ekonomii. Perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej, Wydawnictwo UJ, Kraków (więcej)

2015

J. Dzionek-Kozłowska, R. Matera (2015), Ethics in Economic Thought. Selected Issues and Various Perspectives, Jagiellonian University Press (więcej)

B. Scheuer (2015), Metodologia ekonomii w perspektywie konstruktywistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (więcej)

S. Flejterski, M. Urchs (2015), Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych. Perspektywa kryzysowa, Wydawnictwo: edu-Libri, Kraków–Legionowo (więcej)

2014

B. Czarny (2014), Max Weber, Oskar Lange i epigoni o racjonalności gospodarowania (ekonomia w państwie totalitarnym), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa (więcej)

B. Scheuer (2014), Instytucjonalne granice rynku, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław (więcej)

2013

M. Gorazda (2013), Filozofia ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków (więcej)

Ł. Hardt (2013), Studia z realistycznej filozofii ekonomii, C.H. Beck, Warszawa (więcej)

Wcześniejsze prace

T. Kwarciński (2011), Równość i korzyść. Amartyi Kumar Sena koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków (więcej)

K. Nowak-Posadzy (2011), Status pojęcia pracy w teorii krytycznej i teorii ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań (więcej)

B. Czarny (2010), Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa (więcej)

H. Zboroń (2009), Teorie ekonomiczne w perspektywie poznawczej konstruktywizmu społecznego, Wyd. UEP, Poznań (więcej)

K. Sosenko (2008), Problemy filozofii i metodologii nauk dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków (więcej)

P. Kawalec (2006), Przyczyna i wyjaśnianie, Wydawnictwo KUL, Lublin (więcej)

J. Miklaszewska (2002), Filozofia a ekonomia. W kręgu teorii publicznego wyboru, Wydawnictwo UJ, Kraków (więcej)

A. Malawski (2001), Metoda aksjomatyczna w ekonomii: studia nad strukturą i ewolucją systemów ekonomicznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

B. Pogonowska (1996), Kategoria racjonalności w teoriach przedmiotowych makroekonomii, Wyd. AE w Poznaniu (więcej)

Praxiologies and the Philosophy of Economics, eds. J.L.Auspitz, W.W. Gasparski, M. Mlicki, K. Szaniawski (1992), Transactio Publishers (więcej)