Artykuły

2023

Kwarciński, T., & Turek, K. M. (2023). What Should Contractarian Economists Do? Philosophy of the Social Sciences (zobacz), (czytaj). 

Megger, D., & Wysocki, I. (2023). Coercion, voluntary exchange, and the Austrian School of Economics. Synthese, 201(1), 1-32 (czytaj). 

2022

Ostapiuk, A. (2022). Weakness of will. The limitations of revealed preference theory. Acta Oeconomica, 72(1), 1-23 (czytaj)

2021

P.  Pieniążek (2021). Austrian and mainstream economics on mathematics: a comment on Pieniążek (2018): reply to Machaj (2019). Ekonomista, 440-448 (czytaj)

D. Megger, (2021). Determinism, free will, and the Austrian School of Economics. Journal of Economic Methodology, 28(3), 304-321.

Boruszewski, J., & Nowak-Posadzy, K. (2021). Economic Models as Cultural Artifacts: A Philosophical Primer. Filozofia Nauki, 29(3), 63-87 (czytaj)

Kwarciński, T., & Turek, K. M. (2021). Can Normative Economics Be Convincing without the Notion of Well-Being?. Filozofia Nauki, 29(3), 37-61 (czytaj)

2020

T. Kwarciński, P. Ulman (2020),  Quality of life paradox. Well-being ranking of the selected European countries based on hybrid well-being approach. "Economics and Sociology ", 13 (2), 160-180 (czytaj)

G. M. Malinowski, (2020). China’s Deng Development Model: Scientific Development or Modern Conservatism?. Communist and Post-Communist Studies, 53(4), 280-296.

M. Maziarz & R. Mróz (2020), Response to Henschen: causal pluralism in macroeconomics, "Journal of Economic Methodology", 27:2, 164-178 (zobacz)

R. Mróz, L. Hardt (2020) Economic modelling – Beyond isolation and construction. The case of Austrian Business Cycle Theory as presented by Roger Garrison, "Acta Oeconomica" Volume/Issue: Volume 70: Issue 2 (zobacz)

Ł. Hardt (2020), 'Utylitaryzm, deontologia i etyka cnót: zbieżne czy przeciwstawne fundamenty etyczne ekonomii?', Ekonomista, 2/2020, 149-265 (czytaj)

2019

J. Boruszewski, K. Nowak-Posadzy (2019), From integration to modelling. On a neglected function of the methodology of humanities, "Studia Metodologiczne", nr 39/2019, s. 253–296 (czytaj)

Ł. Hardt (2019), Models and Beliefs they Produce, "Studia Metodologiczne", nr 39/2019, s. 153–170 (czytaj)

T. Kwarciński (2019), On the Importance of the Philosophy of Well-being, "Cracow Review of Economics and Management", No 3(981) (czytaj)

T. Kwarciński, W. Załuski (2019), The Dualism of Prudence, "Prakseologia", nr 161 /2019,  271-290  (czytaj)

G. Malinowski,  (2019). Uncertainty of science and decision-making –problems with evidence-based policy. "Education of Economists and Managers. Problems. Innovations. Projects", 54(4), 9-29 (czytaj)

R. Mróz (2019), Value judgements and economic models – a Weberian perspective, "Studia Metodologiczne", nr 39/2019, s. 233–252 (czytaj)

B. Scheuer, M.  Maziarz, (2019), Philosophy of Economics: The Constructivist and Scientific Realist Interpretation of MacroeconomicsPhilosophy of Economics: The Constructivist and Scientific Realist Interpretation of Macroeconomics,  "Filosofija. Sociologija",  Vol 30 No 1,  (czytaj)

A. Wincewicz-Price (2019), Does behavioural economics equip policy-makers with a complete (enough) picture of the human: the case of nudging, "Public Governance / Zarządzanie Publiczne", (48(2), 58-73 (czytaj). 

2018

J. Boruszewski (2018) Procedural Semantics and Economic Models, "Studia Ekonomiczne" nr 1-2/2018, s. 9-40 (czytaj

J. Boruszewski, K. Nowak-Posadzy (2018), Prawo Kopernika-Greshama: rekonstrukcja metodologiczna, "Ekonomista", 2018 (5) (czytaj

M. Gorazda (2018), Are the Concept of Capacities and Ceteris NormalibusClause Redundant?  "Studia Ekonomiczne" nr 1-2/2018, s. 127-141 (czytaj)

Ł. Hardt (2018), Prawa ceteris rectis w ekonomii, "Gospodarka Narodowa", 1/2018, s. 9-31 (czytaj).

Ł. Hardt (2018), Economic Models and Ceteris Normalibus Laws, "Studia Ekonomiczne" nr 1-2/2018, s. 41-70 (czytaj)

T. Kwarciński, P. Ulman (2018), A hybrid version of well-being: An attempt at operationalisation, "Public Governance",  No (46)4 ,  pp.  30-49 (czytaj). 

G. M. Malinowski (2018), Zasada ostrożności, czyli heurystyka strachu oraz heurystyka odwagi w kontekście polityki gospodarczej, "Prakseologia" nr 160/2018 , s. 291-332 (czytaj). 

M. Maziarz, (2018), 'Emerging Contrary Result' Phenomenon and Scientific Realism, "Panoeconomicus" First View, (czytaj)

M. Maziarz, (2018), Objectivity - a Pipe Dream?  "Finance and the common good", no. 44-45, pp. 64-78 (czytaj)

R. Mróz (2018), Weberian Perspective on Value Judgements in Economic Models – an Application to Methodological Value Judgements Contained in the Austrian Business Cycle Theory and the Real Business Cycle Theory, "Studia Ekonomiczne" nr 1-2/2018, s. 71-92 (czytaj)

K. Nowak-Posadzy (2018), On Two Modes of Appraisal of Economic Models "Studia Ekonomiczne" nr 1-2/2018, s. 93-126 (czytaj)

A. Ostapiuk  (2018). Human Now versus Human Over Time. When Instrumental Rationality and Utility are not Enough. "Panoeconomicus", 66(5),  633-657 (czytaj

P. Pieniążek (2018),  Austrian and Mainstream Economics: How Do They Differ?, "Ekonomista", 2018/2, pp. 209-238, (czytaj)

R. Zyzik (2018), Mit racjonalnego łotra. Statystyka i psychologia kontra ekonomiczna analiza prawa, "Decyzje",  29, s. 67-86 (czytaj)

2017

J. Boruszewski,  & K. Nowak-Posadzy (2017). Methodology through a cultural lens. The Poznań Approach to Philosophy of Humanities Against Alternative Meta-Methodological Orientations. Sensus Historiae©, 29(4).

B. Fiedor, A. Ostapiuk, (2017), Utylitaryzm versus akcjologiczne i społeczne uwarunkowania wyborów ekonomicznych [w:] "Etyka i ekonomia - w stronę nowego paradygmatu" Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (czytaj).

T. Kwarciński (2017),  The limits of moral responsibility for global poverty, "Annales. Ethics in Economic Life",  Vol. 20, No. 6, Special Issue, 133–145 (czytaj).

A. Ostapiuk, (2017), Moralna ekonomia - homo oeconomicus jako istota pomagająca innym, "Ekonomia XXI WIeku", 13(1), 70-90 (czytaj).

A. Ostapiuk, (2017), Matematyzacja ekonomii - grzech pierworodny? Wieloaspektowa analiza wpływu i przyczyn, "Ekonomia XXI Wieku", 13(1), 91-104 (czytaj).

M. Maziarz, (2017), Przyczynowość w ekonomii. Najnowsze badania i nierozwiązane problemy, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", 20(1), 63-81 (czytaj).

M. Maziarz, (2017), Przyczyny wybuchu afery Reinhart-Rogoffa a dydaktyka filozofii ekonomii, Ekonomia XXI Wieku, 2(14), s. 88-105 (czytaj). 

Ł. Hardt (2017), Recenzja z: Jerzy Wilkin, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii,

"Ekonomista", 2/2017, s. 225-228.

M. Kassner (2017), Gospodarka jako zinstytucjonalizowany process. Instytucjonalizm Karla Polanyiego i jego etyczne konsekwencje, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", Vol. 20, nr 2, s. 45-61 (czytaj). 

M. Maziarz (2017), The Reinhart-Rogoff controversy as an instance of the ‘emerging contrary result’ phenomenon, "Journal of Economic Methodology", s. 1-13 (zobacz).

M. Maziarz (2017), 'Growth in a Time of Debt' as an  example of the logical-positivist science, "The Journal of Philosophical Economics", X: 2(2017), s. 47-64 (czytaj). 

R. Zyzik (2017), Od opcji domyślnej do manipulacji, czyli o  wyborze pomiędzy OFE a ZUS. Perspektywa ekonomii behawioralnej, "Studia Prawno-Ekonomiczne",  t. CIV, s. 345–358 (czytaj).

2016

M. Błąd, Miedzy ekonomią a teologią: ekonomiczne archetypy ziemi w Pięcioksięgu, "Collectanea Theologica", nr 3/2016, 27-54.

M. Gorazda (2016), The Epistemic and Cognitive Concept of Explantion in Economics. An Attempt at Synthesis, in: B. Brożek, M. Heller, M. Hohol (ed.), The Concept of Explanation, CCPress, Kraków (zobacz).

M. Gorazda (2016), O niektórych problemach z przyczynowością w ekonomii, "Studia Metodologiczne", nr 36, ss. 233-260.

Ł. Hardt (2016), On Similarities in Modelling and Metaphorizing Economic Phenomena, "Studia Metodologiczne", nr 36, ss. 147-174.

Ł. Hardt (2016), Between Isolations nad Constructions: Economic Models as Believable Worlds, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, Idealization XIV: Models in Science, vol. 106, pp. 130-160.

Ł. Hardt (2016), The Recent Critique of Theoretical Economics: A Methodologically Informed Investigation, "Journal of Economic Issues", vol. 50, no. 1, pp. 269-287, (zobacz).

P. Kawalec (2016), Interaction and Structural Representation in Calibration of Economic Models, "Studia Metodologiczne", nr 36, ss. 131-145.

M. Kucz (2016), Economics Imperialism and some of its Unintended Consequences, Studies in Global Ethics and Global Education 2016; 6: 14-29, (zobacz).

T. Kwarciński (2016), Koncepcje dobrobytu i porównania interpersonalne, "Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo", 45(2016), s. 105‒133, (zobacz).

B. Scheuer (2016), O roli prawdy w filozofii i nauce. Czy możliwa jest ekonomia bez prawdy?, "Studia Metodologiczne", nr 36, ss. 261-289.

2015

A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko, Aksjologiczny wymiar ekonomii, w: Ekonomia jest piękna?, Ł. Hard, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 74-87.

M. Błąd, Człowiek i ekonomia w świetle katolickiej nauki społecznej w: Ekonomia jest piękna?, Ł. Hard, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 27-44.

B. Czarny (2015), Wpływ aspirantów Katedry Ekonomii Politycznej w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych w Warszawie na polską ekonomię po II wojnie światowej, "Ekonomia", nr 41/2015, s. 25-57 (czytaj)

J. Dzionek-Kozłowska (2015), Economics in times of crisis. In search of a new paradigm in economic sciences, "Journal of Philosphical Economics: Reflections on Economic and Social Issues", 9 (1), Autumn, p. 52-72 (czytaj).

Ł. Hardt (2015), 'Pokora i ekonomia', w: T. Dołęgowski (red.), Przewodnik po moralnym kapitalizmie, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa, s. 71-95 (czytaj)

Ł. Hardt (2015), 'Economics – Physics of Social Sciences or Art?', w: Kielanowski, P., Bieliavsky, P., Odzijewicz, A., Schlichenmaier, M., Voronov, T. (red.),Geometric Methods in Physics, Springer (Birkhäuser Mathematics), Basel, 2015, pp. 319-326 (zobacz).

Ł. Hardt (2015), 'O granicach ekonomii', w: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana prof. Jerzemu Wilkinowi, WN Scholar, Warszawa, s. 45-57.

Ł. Hardt (2015), 'Spór o realizm w filozoficznej refleksji nad ekonomią', w: B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, PTE, Warszawa, s. 21-43.

T. Kwarciński (2015), Analiza kosztów i korzyści jako utylitarystyczna procedura decyzyjna, w: A. Dąbrowski, A. Schumann, J. Woleński, Podejmowanie decyzji. Pojęcia, teorie, kontrowersje, CCPress, Kraków (zobacz).

M. Maziarz (2015), Sposoby poznania relacji przyczynowych w ekonomii. Argument na rzecz sceptycyzmu, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, nr 2, s. 59-81 (czytaj)

M. Maziarz (2015), A review of the Granger-causality fallacy, "The Journal of Philosophical Economics: Reflections on Economic and Social Issues", Volume 8, Issue 2, s. 86-105 (czytaj)

M. Maziarz (2015), O wartości informacyjnej testów przyczynowości w sensie Grangera, "Optimum. Studia Ekonomiczne", tom 74, nr 2, s. 152-170, (czytaj)

Nowak M. (2015), Koncepcja etyki pomiaru osiągnięć w kontekście teorii interesariuszy, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 245, s. 174-182, (czytaj)

Nowak M. (2015), Czy rachunkowość jest moralna? Dyskurs z pogranicza pomiaru gospodarczego oraz filozofii etyki, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu", Nr 399, s. 383-392, (zobacz)

2014

B. Czarny (2014), On Economics in Poland in 1949-1989: Introduction, w: "International Journal of Management and Economics", Volume 41, Issue 1, Pages 92–112 (więcej)

J. Dzionek-Kozłowska (2014), Economics in Times of Crisis, In Search of a New Paradigm, "Lodz Economics Working Papers", nr 5, s. 1-12 (czytaj)

Ł. Hardt (2014), Modele mechanizmów i ich rola w wyjaśnianiu w ekonomii, w: "Ekonomia", nr 37/2014, ss. 79-103 (czytaj)

Ł. Hardt (2014), Metaphors as Research Tools in Economics, w: "On the Horizon", vol. 22(4), ss. 256-264 (więcej)

Ł. Hardt (2014), Modele, metafory i teoria ekonomii, w: "ICF Diametros", nr 41, ss. 13-37 (czytaj)

T. Kwarciński (2014), Racjonalność, normatywne zaangażowanie i autonomia podmiotu, w: "Prakseologia" nr 156/2014, ss. 297-324 (czytaj)

T. Kwarciński (2014), Problem arbitralności interpersonalnych porównań użyteczności, w: "Studia Ekonomiczne" nr 3/2014, ss. 415-435 (czytaj)

T. Kwarciński (2014), Filozoficzne problemy wokół interpersonalnych porównań użyteczności, w: "Zeszyty Naukowe UEK", nr 5(929), ss. 5-17 (czytaj)

H. Zboroń (2014), Podział nauk a miejsce i status ekonomii, w: "Studia Ekonomiczne" nr 3/2014, ss. 381-399 (czytaj)

Studia Ekonomiczne

W ostatnich latach ukazały się dwa numery Studiów Ekonomicznych w całości poświęcone filozofii ekonomii (nr 1/2013; nr 3-4/2009).

Wcześniejsze prace

M. Koralewski (2002), Problemy badawcze semiotyki logicznej w filozofii ekonomii i nauk o zarządzaniu, "Filozofia Nauki" 10/2, 45-57 (czytaj)