Konkurs na esej metaekonomiczny

W dn. 22 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu na „Esej metaekonomiczny”. Kapituła obradowała w składzie: Łukasz Hardt (przewodniczący), Marcin Gorazda, Tomasz Kwarciński, Krzysztof Nowak-Posadzy oraz Agnieszka Wincewicz-Price.

Kapituła jednogłośnie wybrała cztery najwyżej ocenione prace i przyznała następujące nagrody:

I miejsce (nagroda 5000 zł brutto) dla Pana Franciszka Chwałczyka za tekst „Miary jako modele pośredniczące między gospodarką a ekonomią”

Przyznając pierwszą nagrodę Kapituła zwróciła szczególną uwagę na doniosłość podjętego tematu, znakomite osadzenie eseju w literaturze przedmiotu oraz niezwykle inspirujące wnioski. Analizy zawarte w nagrodzonym tekście są istotne nie tylko dla wąskiej grupy filozofów, ale wydają się pociągać za sobą ważne postulaty metodologiczne, trafiające do środowiska ekonomistów /więcej/

Wystąpienie laureata na gali wręczenia nagród /pl/ /en/

II miejsce (nagroda 3000 zł brutto) dla Pana Filipa Lubińskiego za tekst „Rola państwa i prawa w systemie Adama Smitha”

Przyznając drugą nagrodę Kapituła zwróciła uwagę na oryginalny kierunek interpretacji myśli Adama Smitha. Na uznanie zasługuje oparcie analizy na jednym z mniej znanych dział Smitha – Lectures on Jurisprudence. Tekst w znakomity sposób odczarowuje mit Smitha opowiadającego się za koncepcją państwa jako „stróża nocnego”.

III miejsce (nagroda 1500 zł brutto) dla Pana Krzysztofa Turowskiego za tekst „Mikropodstawy prawdziwe i fałszywe”

Przyznając trzecią nagrodę Kapituła doceniła bardzo dobre osadzenie tekstu w historii makroekonomii oraz we współczesnych debatach makroekonomicznych. Na uznanie zasługuje odniesienie węzłowych problemów makroteorii ekonomicznej do szerszych kwestii dotyczących heterogeniczności podmiotów gospodarczych, immanentnej dla procesów gospodarczych niepewności oraz zagadnienia istnienia równowagi rynkowej /więcej/

Wyróżnienie książkowe (voucher na książki Wydawnictwa CC Press o wartości 500 zł brutto) dla Pana Aleksandra Ostapiuka za tekst „Droga ekonomii wolnej od wartościowania do epistemologicznej pychy. Użycie i nadużycie matematyki przez ekonomistów”

Przyznając wyróżnienie książkowe Kapituła doceniła podjęcie kluczowych kwestii dyskutowanych w literaturze metaekonomicznej, do których należą możliwość ekonomii wolnej od sądów wartościujących oraz rola matematyki w procesie rozwoju teorii ekonomii. Na uznanie zasługuje ambitna próba interpretacji tych zagadnień /więcej/

Teksty laureatów są dostępne jako Working Papers.

Organizatorzy: