"Filozoficznie o ekonomii" 13/11/2019 Kraków

Program seminarium

10:00 – 10:10 Rozpoczęcie seminarium - prof. Wojciech Giza

10:10 – 10:30 Prezentacja książki „Metaekonomia II. Zagadnienia z filozofii makroekonomii” oraz numeru specjalnego czasopisma „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” – dr hab. Marcin Gorazda, dr Tomasz Kwarciński

10:30 – 11:30 Prof. Dariusz Grzybek (UJ), Biedni ponoszą winę za swój los - ekonomia jako racjonalizacja opinii klas wyższych

Koreferat: prof. Wojciech Giza

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-12:45 mgr Krzysztof Turek, Wojciech Rybka (UEK), Krzysztof Zawiślak (UEK), Eksperymentalny pomiar wpływu efektów wewnętrznych na popyt na napoje wysokosłodzone

Koreferat: dr Agnieszka Wincewicz-Price

12:45-13:45 dr Michał Możdżeń (UEK), Logika konsekwencji, logika stosowności i zmiana instytucjonalna z perspektywy ewolucyjnej

Koreferat: dr hab. Marcin Gorazda

13:45-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-16:00 Tommaso Ostillio (UW, Akademia Leona Koźmińskiego), Do Gödel's Theorems Apply to Debreu's Rigorous Formulation of General Equilibrium?

Koreferat: dr Krzysztof Nowak-Posadzy

16:00-17:00 prof. Łukasz Hardt (UW), Utylitaryzm, deontologia i etyka cnót: zbieżne czy przeciwstawne fundamenty etyczne ekonomii?

Koreferat: dr Tomasz Kwarciński

17:00-18:00 dr Bartosz Scheuer (UE Wrocław), O słabościach głównego nurtu filozofii ekonomii. Czy inna filozofia ekonomii jest możliwa?

Koreferat: prof. Łukasz Hardt


Termin i miejsce spotkania

Seminarium odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 r.

Sala G13, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27


Organizatorzy

Katedra Mikroekonomii UEK, Katedra Filozofii UEK

Seminarium organizowane w ramach Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii

Osoby odpowiedzialne za organizację: prof. Wojciech Giza, dr Tomasz Kwarciński