"Filozoficznie o ekonomii" 22/10/2021 UEK

Program seminarium

10.00-10.15 Rozpoczęcie seminarium – dr hab. Wojciech Giza, prof. UEK

10.15-11.15 dr Tomasz Kwarciński (UEK), „Ochronna rola demokracji. Nadmiarowe zgony w czasie pandemii COVID-19 a stan demokracji w wybranych krajach świata” (komentarz: dr hab. Rafał Morawczyński, prof. UEK)

11.15-12.15 mgr Łukasz Baszczak (UW), "Ekonomia narracji - inne podejście do gospodarującego agenta (na przykładzie narracji o polskim systemie emerytalnym)" (komentarz: dr hab. Marcin Gorazda)

12.15-12.30 Przerwa kawowa

12.30-13.30 mgr Robert Mróz (UW), "Ostrożny pluralizm kauzalny w makroekonomii" (komentarz: mgr Krystian Mucha)

13.30-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-16.00 mgr Mateusz Firlej (UW), "Zarzut z liberalnego paternalizmu w stosunku do A. Sena i M. Nussbaum" (komentarz: dr Tomasz Kwarciński)

16.00-17.00 mgr Katarzyna Kłosowicz-Toborek (UEK), „Ewolucja poglądów J. M. Keynesa na temat roli państwa w kształtowaniu ładu społeczno-gospodarczego – od „drogi środka” do „nowej drogi”, (komentarz: dr hab. Dariusz Grzybek, prof. UJ)

17.00-17.15 Przerwa kawowa

17.15-18.15 dr hab. Marcin Gorazda (CKBI UJ), „Hipoteza zmniejszającego się świata. Propozycja modelu równowagi ewolucyjnej różnych wzorców racjonalności” (komentarz: dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW)

18.15-18.20 Zakończenie – dr Tomasz Kwarciński


Termin i miejsce spotkania

Seminarium odbędzie się 22 października 2021 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, sala G13.


Organizatorzy

Seminarium organizowane w ramach Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii

Osoby odpowiedzialne za organizację:

dr hab. Wojciech Giza, prof. UEK (Katedra Mikroekonomii UEK), dr Tomasz Kwarciński (Katedra Filozofii UEK)