Seminarium PSFE

Zaproszenie do przesyłania zgłoszeń 

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii zapraszam do wzięcia udziału w kolejnym seminarium naukowym z cyklu „Filozoficznie o ekonomii", które odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku (piątek) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień, tj. tytułu tekstu i jego abstraktu w terminie do 17 marca. Od osób, których propozycje zaakceptujemy (poinformujemy Państwa do 24 marca) będziemy oczekiwali przesłania pełnego tekstu artykułu najpóźniej 14 kwietnia, aby osoba recenzująca mogła się z nim odpowiednio wcześniej zapoznać. 

Seminarium będzie przebiegać według przyjętej wcześniej formuły: referat (30 minut) - komentarz (15 minut) - otwarta dyskusja (15 minut). Propozycje wystąpień prosimy zgłaszać na adres: monika.foltyn-zarychta@uekat.pl jednocześnie wysyłając do wiadomości PSFE (philecopl@gmail.com). 

Pozdrawiam serdecznie,

dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UE

Katedra Inwestycji

Kurator kierunku Rachunkowość i Podatki

Przewodnicząca Zespołu ds. społecznej odpowiedzialności Uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1 Maja 50, 40-287 Katowice


Archiwum 

18/11/2022, "Filozoficznie o ekonomii", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (program)

24/06/2022, "Filozoficznie o ekonomii", Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (program)

22/10/2021, "Filozoficznie o ekonomii"  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (program)

9/10/2020, "Filozoficznie o ekonomii" Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (program)

13/11/2019, "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (program

8/12/2017 ,  "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (program)

17/12/2016, "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (program)

15/04/2016, "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Warszawski (program)

11/12/2015,  "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (program)

6/03/2015,  "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (program)

21/11/2014, "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Warszawski (program)