Seminarium PSFE

CFP: "Filozoficznie o ekonomii" 18/11/2022, SGH, Warszawa

W imieniu Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym seminarium naukowym z cyklu „Filozoficznie o ekonomii”. Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2022 roku (piątek) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień, tj. tytułu tekstu i jego abstraktu w terminie do 30 września. Od osób, których propozycje zaakceptujemy (poinformujemy w terminie do 7 października) będziemy oczekiwali przesłania pełnego tekstu artykułu najpóźniej 10 listopada, aby osoba recenzująca mogła się z nim odpowiednio wcześniej zapoznać.

Seminarium będzie przebiegać według przyjętej wcześniej formuły: referat (30 minut), komentarz (15 minut), otwarta dyskusja (15 minut). Propozycje wystąpień prosimy zgłaszać na adres: ahorod@sgh.waw.pl jednocześnie wysyłając do wiadomości PSFE (philecopl@gmail.com).

Za organizację seminarium odpowiada dr hab. Anna Horodecka, prof. SGH, ahorod@sgh.waw.pl


Archiwum

24/06/2022, "Filozoficznie o ekonomii", Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (program)

22/10/2021, "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (program)

9/10/2020, "Filozoficznie o ekonomii" Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (program)

13/11/2019, "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (program)

8/12/2017 , "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (program)

17/12/2016, "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (program)

15/04/2016, "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Warszawski (program)

11/12/2015, "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (program)

6/03/2015, "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (program)

21/11/2014, "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Warszawski (program)