Seminarium PSFE

Call For Papers 

Szanowni Państwo, 

 w imieniu Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii chciałbym zaprosić do wzięcia udziału w kolejnym seminarium naukowym z cyklu „Filozoficznie o ekonomii”, które odbędzie się 20 października 2023 (piątek) w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie.  

Jednocześnie zapraszam do zgłaszania propozycji wystąpień (tytułów oraz streszczeń do 500 słów w pliku niezawierającym danych autorów) w terminie do 15 września. Osoby, których wystąpienia zostaną zaakceptowane, będą proszone o przesłanie pełnej wersji tekstu nie później niż 13 października 2023.  

Podobnie do poprzednich edycji seminarium, na każde wystąpienie zostanie przewidziane 60 minut, na które składa się referat (20 minut), komentarz (10 minut) oraz otwarta dyskusja (30 minut).  

Propozycje wystąpień proszę przesyłać na adres: mariusz.maziarz@uj.edu.pl w tytule wiadomości wpisując „Filozoficznie o ekonomii-Kraków”, dodając adres mailowy PSFE (philecopl@gmail.com). 

Serdecznie pozdrawiam, 

dr Mariusz Maziarz 


Archiwum 

21/04/2023, "Filozoficznie o ekonomii", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (program)

18/11/2022, "Filozoficznie o ekonomii", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (program)

24/06/2022, "Filozoficznie o ekonomii", Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (program)

22/10/2021, "Filozoficznie o ekonomii"  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (program)

9/10/2020, "Filozoficznie o ekonomii" Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (program)

13/11/2019, "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (program

8/12/2017 ,  "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (program)

17/12/2016, "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (program)

15/04/2016, "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Warszawski (program)

11/12/2015,  "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (program)

6/03/2015,  "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (program)

21/11/2014, "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Warszawski (program)