O nas

Cele PSFE:

1) integrowanie środowiska naukowego (pracowników, doktorantów i studentów) zainteresowanych zagadnieniami filozofii ekonomii,

2) koordynowanie działań,

3) promowanie problematyki dotyczącej filozofii ekonomii,

4) prowadzenie wspólnych projektów badawczych, w tym aplikowanie o granty.