Working Papers

Teksty laureatów "Konkursu na esej metaekonomiczny”

F. Chwałczyk (2018), Miary jako modele pośredniczące między gospodarką a ekonomią (czytaj)

F. Lubiński (2018), Rola państwa i prawa w systemie Adama Smitha (czytaj)

A. Ostapiuk (2018), Droga ekonomii wolnej od wartościowania do epistemologicznej pychy. Użycie i nadużycie matematyki przez ekonomistów (czytaj)

K. Turowski (2018), Mikropodstawy prawdziwe i fałszywe (czytaj)

Pozostałe teksty

M. Gorazda (2019), Threefold undecibility of the ultimate social goal problem (czytaj)

T. Kwarciński (2018), For the Importance of Philosophy of Well-Being (czytaj)

P. Ulman, T. Kwarciński (2018), Hybrid Version of Well-Being – Results for Selected European Countries (czytaj)