"Filozoficznie o ekonomii" 17/12/2016 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Program seminarium

10.30-10.45 dr Krzysztof Nowak-Posadzy (IF UAM), Komunikat w sprawie numeru czasopisma Studia Metodologiczne (2016, Nr 36) poświęconego filozofii i metodologii ekonomii

10.45-11.15 dr hab. Bogusław Czarny, prof. SGH, Ekonomia w Polsce w latach 1949-1989 jako pseudonauka

11.15-11.30 Komentarz: dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP

11.30-11.45 Dyskusja

11.45-12.15 dr hab. Łukasz Hardt (WNE UW), To What Extent Economic Explanations are Distinctively Mathematical?

12.15-12.30 Komentarz: dr Marcin Gorazda (Centrum Kopernika, Kraków)

12.30-12.45 Dyskusja

12.45-13.15 mgr Mariusz Maziarz (UE, Wrocław), Contrary Econometric Models and Scientific Realism

13.15-13.30 Komentarz: mgr Robert Mróz (WNE UW)

13.30-13.45 Dyskusja

13.45-14.15 mgr Maciej Szlinder (IF UAM), Ekonomia dochodu podstawowego

14.15-14.30 Komentarz: dr Tomasz Kwarciński (UE, Kraków)

14.30-14.45 Dyskusja

14.45-15.15 dr Krzysztof Nowak-Posadzy (IF UAM, Poznań), dr Jarosław Boruszewski (IF UAM, Poznań), Komunikat dotyczący stanu badań w ramach grantu NPRH Humanistyka zintegrowana jako heurystyka badawcza. Studium kultury modelowania ekonomicznego

15.15-15.30 dr Tomasz Kwarciński (UE, Kraków), Komunikat w sprawie konferencji ENPOSS 2017, www.philosophy.uek.krakow.pl/enposs-2017

Termin i miejsce spotkania

Seminarium odbędzie się w dniu 17 grudnia 2016 r.

Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 89c, Poznań; sala 215 im. Kazimierza Ajdukiewicza, II piętro

Organizatorzy

Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Seminarium organizowane w ramach Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii

Organizatorzy: dr Krzysztof Nowak-Posadzy, dr Jarosław Boruszewski, Instytut Filozofii UAM Poznań