"Filozoficznie o ekonomii" 11/12/2015 Kraków

Program seminarium

9.30-10.30 mgr Robert Mróz (UW), From Granger to Pearl, or: how should an economist think about causality?

Komentarz: dr Marcin Gorazda (Centrum Kopernika)

10.30-11.30 mgr Krystian Mucha (UEK), Kontrowersje związane ze stosowaniem klauzuli ceteris paribus w ekonomii

Komentarz: dr hab. Łukasz Hardt (UW)

przerwa kawowa 11.30-11.45

11.45-12.45 dr Karolina Safarzyńska (UW), Evolutionary-economic policies for sustainable consumption

Komentarz: dr Tomasz Kwarciński (UEK)

12.45-13.45 mgr Mariusz Maziarz (UE we Wrocławiu), Genesis and Development of an Economic Fact

Komentarz: mgr Robert Mróz (UW)

przerwa obiadowa 13.45-15.00

15.00-16.00 dr Joanna Dzionek-Kozłowska (UŁ), Homo oeconomicus w XXI wieku: pomiędzy imperializmem ekonomii a ekonomią behawioralną

Komentarz: dr Krzysztof Nowak-Posadzy (UAM)

16.00-17.00 prof. Bogusław Czarny (SGH), Ekonomia w Polsce w latach 1949−1989 jako pseudonauka

Komentarz: dr hab. Wojciech Giza (UEK)

Wszystkie referaty będą wygłaszane w języku polskim.

Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy serdecznie pracowników naukowych, doktorantów, studentów!

Po zakończeniu części oficjalnej zapraszamy na spotkanie integracyjne do Wesoła Caffe, ul. Rakowicka 17 (około godz. 18.30).

Termin i miejsce spotkania

Seminarium odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Kraków, Paw. G, sala G13

Organizatorzy

Polska Sieć Filozofii Ekonomii

Katedra Filozofii UEK oraz Katedra Historii Myśli Ekonomicznej UEK

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Osoby odpowiedzialne za organizację: Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz Kwarciński

Kontakt: tomasz.kwarcinski@uek.krakow.pl