Kontakt

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o PSFE, prosimy kontakt z dr hab. Łukaszem Hardtem (lhardt@wne.uw.edu.pl).

W sprawach związanych z działaniem strony internetowej, prosimy o kontakt z dr Tomaszem Kwarcińskim (tkwarcinski@gmail.com).