Czy można ufać modelom? Podejmowanie decyzji w czasach pandemii

Poniedziałek, 22 czerwca 2020 r., godz. 18.00-20.00


Wprowadzenie do dyskusji:

Mariusz Maziarz, Uniwersytet Jagielloński (15 min)


Komentarze (po 5 min):

 • dr hab. Karolina Safarzyńska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

 • dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

 • dr Jakub Janus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Kwarciński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Opis dyskusji:

Jak pokazało webinarium poświęcone dylematom etycznym polityk publicznych czasu pandemii, bezprecedensowa sytuacja walki z Covid-19 uświadomiła wielu z nas, że polityki publiczne mają również konsekwencje etyczne. Sposób funkcjonowania służby zdrowia, opieki społecznej, systemu edukacji, policji, itp. czasem może decydować nie tylko o rozdziale społecznych kosztów i korzyści, ale wprost o życiu i śmierci obywateli.

Projektowanie i realizacja polityk publicznych wymaga wiedzy na temat możliwych skutków podejmowanych decyzji. Zmiana statusu szpitali na zakaźne jednoimienne ma sens, jeśli w związku z pandemią Covid-19 spodziewamy się skokowego wzrostu liczby pacjentów wymagających hospitalizacji. Szybkość znoszenia restrykcji jest uzależniony od tego, w jaki sposób wpłynie to na sytuację epidemiczną kraju. Skąd czerpać tę wiedzę? Często odpowiedź brzmi „z modelu”. Dzięki skomplikowanym modelom symulacyjnym epidemiolodzy są w stanie dać decydentom politycznym wyobrażenie tego, jaki może być przebieg pandemii w danym regionie oraz jak bardzo podjęte przez nich działania mogą wpłynąć na przebieg tego procesu.

  • Jak wiele zaufania powinniśmy pokładać we wnioskach wyprowadzanych z abstrakcyjnych modeli?

  • Który model należy wybrać? Co świadczy o tym, że jeden model jest lepszy niż inny?

  • Czy dobry model zawsze jest oparty na realistycznych założeniach?

  • Czy wnioski wyprowadzone z modelu skonstruowanego dla Wielkiej Brytanii można zastosować również w Polsce?

  • Czy filozofia nauki dostarcza naukowcom użytecznych wskazówek w zakresie konstruowania i wyboru modeli?

Przedyskutowaniu m.in. tych kwestii poświęcone będzie kolejne webinarium Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii. Po wprowadzeniu i trzech komentarzach będzie możliwość zadawania pytań. Chęć zadania pytania prosimy sygnalizować moderatorowi na czacie spotkania. Spotkanie potrwa maksymalnie 2 h i zostanie przeprowadzone na Zoom’ie.


Rejestracja:

W celu uczestnictwa w spotkaniu prosimy o zarejestrowanie się na stronie https://www.eventbrite.co.uk/e/czy-mozna-ufac-modelom-podejmowanie-decyzji-w-czasach-pandemii-tickets-109612333440

Dyskusja będzie transmitowana jednocześnie na kanale YouTube PSFE i będzie dostępna publicznie. Udział w spotkaniu oznacza jednoczesną zgodę na jego publiczną transmisję, w tym upublicznienie wizerunku (audio i video).

Przed dyskusją zachęcamy do zapoznania się z poniższymi tekstami: